Przekaż Darowiznę

Można mi pomóc wpłacając również darowiznę – jakąkolwiek kwotę  na  poniższe konto:

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom „Razem”

w  Częstochowie

ul. Jasnogórska 36, 42-200 Częstochowa

Raiffeisen Bank Polska.:  59 1750 0012 0000 0000 3304 9269

tyłułem: Jacek Ciepiela – Darowizna 

SWIFT: RCBWPLPW

IBAN: PL59175000120000000033049269